Humboldt-Universität zu Berlin - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Former Members | Ehemalige Mitarbeiter

 

 

Director | Direktor                                                                                             

 
Prof. Günther Rehme, Ph.D.
 

October 2007–September 2009

Subsequent occupation: Assistant Professor,   
Technische Universität Darmstadt

Webpage

E-mail address:
rehme (at) hrzpub.tu-darmstadt.de
 
 

 
Prof. Harald Uhlig, Ph.D.  August 2000–September 2007

Subsequent occupation: Professor in Economics,
University of Chicago

Webpage    

E-mail address: huhlig@uchicago.edu
      Assistant Professors                                                                                         


Mirko Wiederholt          

June 2002–August 2007

 
Monique Ebell September 2001–September 2004  

 

Postdocs                                                                                                           


Sharon Blei                    

August 2004–August 2006

 
Marco Airaudo August 2004–August 2006  
Miquel Pellicer August 2005–August 2006  

 

Ph.D. Students | Doktoranden/-innen                                                             

     
Holger Gerhardt April 2005–April 2011  
Angela Fiedler October 2008–September 2009  
Stefan Ried                    January 2003–April 2009  
Martin Kliem September 2004–March 2009  
Pooyan Amir Ahmadi September 2006–December 2008  
Alexander Kriwoluzky September 2004–August 2008  
Christian Stoltenberg September 2003–August 2008  
Emanuel Mönch October 2002–December 2006  
Mathias Trabandt January 2001–December 2006  
Almuth Scholl January 2001–April 2006  
Georg Man January 2001–January 2006  

 

Student Assistants | Studentische Hilfskräfte                                                

   
  Flora Budianto    
  Nikolas von Hoffmann    
  Milena Wittwer    
  Anne Koban                 
  Thomas Wosnitza    
  Simon Rösel            
  Henry Chiu    
  Patrick Habscheid    
  Isil Altinkaya    
  Semih Cakan    
  Jan Auerbach    
  Michaela Pagel    
  Matthieu Droumaguet    
  Wenjuan Chen    
  Stefan Flügel    
  Nick Kemming    
  Toni Ahnert    
  Marcus Daute    
  Jenny Simon    
  Benjamin Schünemann      
  Durmaz Berber    
  Rong Sun    
  Yigit Özkan    
  Lena Ruckh    
  Michail Kurusiov    
  Shuyi Jing    
  Qiong Zhou    
  Björn Ohl    
  Udo Landmann    
  Linlin Niu    
  Andrea Christina Felfe    
  Till Stowasser    
  Celine Liew Chern    
  Andreas Uthemann    
  Amelie Mahlstedt