Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Current Staff Members

 

Name

Contact

Office Hours

Room   

Professors

Prof. Bernd Fitzenberger, Ph.D.

Prof. Fitzenberger ist seit 01.09.2019 als wissenschaftlicher Direktor an das IAB Nürnberg gewechselt.

Prof. Felix Weinhardt, Ph.D

weinharf@hu-berlin.de

Tel.: +49 30 2093-99584

- 145, SPA1

Prof. Dr. Bernd Droge

(apl. Professor)

droge@wiwi.hu-berlin.de

Tel.: +49 30 2093-99585

Tuesday,

14:00-15:00

303, SPA 1
Office: Miriam Kaboub

econome@wiwi.hu-berlin.de

Tel.: +49 30 2093-99580

Fax: +49 30 2093-99581

Monday-Friday,

9:00-16:30

139, SPA 1

Postdocs

Dr. Jan Nimczik

jan.nimczik@hu-berlin.de

Tel.: +49 30 2093-99583

-

144, SPA 1

Dr. Ole Monscheuer

ole.monscheuer@hu-berlin.de

Tel.: +49 30 2093-99583

- 144, SPA 1

Doctoral Students

M.Sc. VWL Julian Emmler

emmlerjx@hu-berlin.de

 

Tel.: +49 30 2093-99587

- 205, SPA 1
M.Sc. Stephan Martin

stephan.martin@bdpems.de

 

Tel.: +49 30 2093-99588

-

 

205, SPA 1

M.Sc. Arnim Seidlitz

arnim.seidlitz@hu-berlin.de

 

Tel.: +49 30 2093- 99586

 

-

206, SPA 1

Christian Gary Mena Lecoña

gary.mena@bdpems.de

 

Tel.: 

 

-

206, SPA 1

External Staff

Marica Valente mvalente@diw.de

-

 
Max Bach

MBach@diw.de

-

 

Student Staff

Manuel Pfeuffer

pfeuferm@hu-berlin.de

-  
Eunseong Jan Park

eunseong.park@hu-berlin.de

-  
Xiaohao Ji jxiaohao@hu-berlin.de -  
Ana Karina Enriquez de los Rios enriquea@hu-berlin.de -

 

Wangzhen Xia wangzhen.xia@hu-berlin.de -  
During vacation period: office hours by appointment!