Humboldt-Universität zu Berlin - School of Business and Economics

Staff

  Room Phone E-Mail Office Hours
Professors        
Prof. Dr. Roland Strausz (director) 121 5676

strauszr[at]

hu-berlin.de

on appointment
Prof. Dr. Elmar Wolfstetter 120 5652/3

elmar.wolfstetter[at]

rz.hu-berlin.de

 
Secretary        
Regine Hallmann 122 5652

hallmann[at]

hu-berlin.de

Fax: 5619
Research Staff        
Andreas Asseyer 114

5658

andreas.asseyer[at]

hu-berlin.de

Tuesday 3-4 pm and on appointment
Dongyu Guo 115 5890

dongyu.guo.1[at]

hu-berlin.de

Tuesday 4-5 pm and on appointment
Martin Pollrich 102 99403

martin.pollrich[at]

hu-berlin.de

Monday 2-3 pm and on appointment

Ružica Rakić

116 5678

ruzica.rakic[at]

hu-berlin.de

Monday 2-3 pm

and on appointment

Suvi Vasama 208 5628

suvi.vasama[at]

hu-berlin.de

on appointment
Slobodan Sudarics 115 5890

sudarica[at]

hu-berlin.de

on appointment
Thomas Schacherer 114 5658

thomas.schacherer[at]

hu-berlin.de

on appointment
Visitor

Rafael Mourao

 

114 5658 rafael[at]mourao.org  
Research Associate

Fabio Antoniou, Ph.D.

 

Student Assistants
Florian Wiesweg 107 5679

florian[at]

wiesweg-net.de

 

 

Felix Bönisch 107 5679

boeniscf[at]

hu-berlin.de

 

 
Tilman Fries 107 5679

friestil[at]

hu-berlin.de

 
         
       

 

Former Staff        

Luke Hu

Fabio Antoniou, Ph.D.

Dirk Hofmann

       
Hannah Liepmann        
Dr. Cédric Wasser        
Martin Müller        
Simon Skipka        
Alexander Borisov        

Raffaele Fiocco, Ph.D.

Viktor Wanner

Dr. Matthias Lang

Lea Sieckmann